TYTUŁ SZKOLENIA

Jak wdrożyć podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej

OPIS SZKOLENIA Szczegółowa analiza podstawy programowej pod kątem zmian celów i treści nauczania w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym. Sylwetka absolwenta szkoły podstawowej – zestawienie treści nauczania w szkole podstawowej z treściami nauczania matematyki w zakresie podstawowym. Analiza treści podstawy programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do potrzeb uczniów i szkoły. Dobór zadań i ćwiczeń zgodnych z podstawą programową i wymogami egzaminu maturalnego rozwijających umiejętności i kompetencje matematyczne uczniów Wskazówki metodyczne. Przykłady dobrych praktyk.
OBSZAR TEMATYCZNY 3-Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
ADRESAT Nauczyciele matematyki w szkołach ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 80.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42/44, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: