Zapisy dla osób niebędących nauczycielami, a pragnących wziąć udział w konferencji „Edukacja włączająca a przygotowanie nauczycieli i instruktorów ZHP” poniżej:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) dla osób niebędących nauczycielami Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (50-230) siedzibą przy ul. Trzebnickiej 42-44, tel.: 508-691-150, adres e-mail: dodn@dodn.dolnyslask.pl.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@dodn.dolnyslask.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i Państwa uczestnictwa w konferencji „Edukacja włączająca a przygotowanie nauczycieli i instruktorów ZHP” w formie zdalnej (Platforma Teams) w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora umożliwiające realizację szkoleń zdalnych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa UODO).
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe przechowywane do ustania przez okres wykonywania zadań wskazanych w pkt. 3 oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów, upływu terminu dochodzenia roszczeń.

Osoby pragnące wziąć udział w konferencji, a nie będące nauczycielami proszone są o wypełnienie poniższego formularza.