Agnieszka Lato

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-15.00
Konsultacje stacjonarne: po uzgodnieniu telefonicznym

Obszary:

 • metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • edukacja włączająca,
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej,
 • wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • diagnoza przedszkolna.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Agnieszka Ogiegło

doradca metodyczny

Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku
ul. Sienkiewicza 61, 57-300 Kłodzko

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie matematyki – 6 godzin.

Dyżur: środa 10.00 – 16.00

Obszary:

Wspomaganie nauczycieli w zakresie matematyki w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Aldona Struzik

doradca metodyczny

Nauczyciel I liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego 7 godzin.

Dyżur: środa 10.00 – 17.00

Obszary:

Wspomaganie nauczycieli w zakresie języka angielskiego w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.
Pokaż szkolenia

Beata Jankiewicz

Doradca metodyczny

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie,
Jaroszów 98, 58-120 Jaroszów

Nauczyciel-doradca metodyczny w zakresie biologii – 9 godzin

Dyżur: środa 11.00 – 17.00; piątek 12.00-15.00

Obszary:

Wspomaganie nauczycieli w zakresie biologii w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.
Pokaż szkolenia

dr Robert Kaśków

doradca metodyczny

Dyrektor I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
ul. Pionierów 30, 58-100 Świdnica

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie etyki – 5 godzin.

Dyżur: Środa 13.00 – 18.00

Obszary:

Wspomaganie nauczycieli w zakresie etyki w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.
Pokaż szkolenia

Karolina Głuszek

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.00

Konsultacje stacjonarne: po uzgodnieniu telefonicznym

Obszary:

 • realizacja projektu LEKCJA ENTER,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • realizacja projektu PPP – pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • praca z uczniem z trudnościami w zachowaniu,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • wychowanie i bezpieczeństwo,
 • profilaktyka w wychowaniu,
 • motywacja,
 • współpraca z rodzicami,
 • coaching,
 • stres i formy radzenia sobie z nim w praktyce szkolnej,
 • twórcze myślenie i rozwój kreatywności.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Krystyna Pac-Marcinkowska

nauczyciel-konsultant

Tel.: +48 508 690 985

Konsultacje zdalne:
poniedziałek, wtorek: w godz.  8.00-9.00
środa, czwartek, piątek: w godz.  14.00-15.00

Konsultacje stacjonarne: po uzgodnieniu telefonicznym

Obszary:

 • realizacja projektu LEKCJA ENTER,
 • panowanie i tworzenie programów edukacyjnych,
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 • diagnoza edukacyjna (w tym analiza wyników sprawdzianów/egzaminów),
 • wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły i nauczyciela,
 • coaching,
 • ocenianie wspierające proces nauczania i uczenia się,
 • motywacja przez ocenianie,
 • edukacja polonistyczna w praktyce szkolnej.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Małgorzata Chojda-Ozga

Doradca metodyczny

Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach,
ul. Mieszka Starego 4, 58-160 Świebodzice

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka polskiego – 6 godzin.

Dyżur: środa 12.00 – 18.00

Obszary:

Wspomaganie nauczycieli w zakresie języka polskiego w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

 

Pokaż szkolenia

Małgorzata Reichel

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne:
codziennie w godz.  14.00-15.00.

Obszary:

 • realizacja projektu LEKCJA ENTER,
 • kształcenie zawodowe (branża budowlana),
 • wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • wspieranie kariery zawodowej nauczycieli zawodu,
 • doradztwo zawodowe,
 • współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy,
 • doskonalenie pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego,
 • technika w szkole podstawowej,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • zintegrowany System Kwalifikacji.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Mariola Berg

nauczyciel-konsultant

Tel.: +48 508 690 993

Konsultacje zdalne:
od poniedziałku do piątku w godz.  13.00-14.00

Obszary:

 • jakość w edukacji w tym zarządzanie jakością przez dyrektora,
 • nadzór pedagogiczny,
 • organizacja i zarządzanie,
 • współpraca z JST i KO,
 • prawo oświatowe w pracy nauczyciela/dyrektora,
 • odpowiedzialność prawna nauczyciela/dyrektora,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • projekty, eksperymenty i doświadczenia w naukach przyrodniczych,
 • chemia.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż szkolenia

Marta Młyńczyk

doradca metodyczny

Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr XII im Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie fizyki/informatyki.

Dyżur: środa 14.30 – 17.00;  czwartek 10.00 – 16.30

Obszary:

Wspomaganie nauczycieli w zakresie fizyki i nauczycieli informatyki w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.
Pokaż szkolenia
Skip to content