Adrian Gnilka

doradca metodyczny

Nauczyciel w III LO im. M. Skłodowskiej Curie w Świdnicy
ul. Kościelna 32, 58-100 Świdnica

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego – 9 godzin.

Dyżur: Wtorek 12.30 – 18.00;  środa 11.30 – 15.00

Pokaż kursy tego konsultanta

Agnieszka Lato

doradca metodyczny

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Marcinowicach
ul. Kolejowa 18, 58-124 Marcinowice

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej – 5 godzin.

Dyżur: środa 11.00 – 16.00

Aldona Struzik

doradca metodyczny

Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Strzegomiu
ul. Kościuszki 31, 58-150 Strzegom

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego 7 godzin.

Dyżur: środa 13.00 – 17.00; piątek 12.00-15.00

Pokaż kursy tego konsultanta

Beata Jankiewicz

Doradca metodyczny

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie,
Jaroszów 98, 58-120 Jaroszów

Nauczyciel-doradca metodyczny w zakresie biologii – 9 godzin

Dyżur: środa 11.00 – 17.00; piątek 12.00-15.00

Pokaż kursy tego konsultanta

dr Robert Kaśków

doradca metodyczny

Dyrektor I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
ul. Pionierów 30, 58-100 Świdnica

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie etyki – 4 godziny.

Dyżur: Środa 13.00 – 17.00

Pokaż kursy tego konsultanta

Karolina Głuszek

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:
Konsultacje zdalne:
poniedziałek    w godz. 13.00-14.00;
wtorek              w godz. 13.00-14.00;
środa                 w godz. 14.00-15.00

Obszary:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • praca z uczniem z trudnościami w zachowaniu,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • wychowanie i bezpieczeństwo,
 • profilaktyka w wychowaniu,
 • motywacja,
 • współpraca z rodzicami,
 • coaching,
 • stres i formy radzenia sobie z nim w praktyce szkolnej,
 • twórcze myślenie i rozwój kreatywności.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Krystyna Pac-Marcinkowska

nauczyciel-konsultant

Tel.: +48 508 690 985

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:
Konsultacje zdalne:
wtorek     w godz.  12.00-14.00
środa       w godz.  13.00-15.00
czwartek w godz.  13.00-14.00

 

Obszary:

 • panowanie i tworzenie programów edukacyjnych,
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 • diagnoza edukacyjna (w tym analiza wyników sprawdzianów/egzaminów),
 • wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły i nauczyciela,
 • coaching,
 • ocenianie wspierające proces nauczania i uczenia się,
 • motywacja przez ocenianie,
 • edukacja polonistyczna w praktyce szkolnej.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Małgorzata Chojda-Ozga

Doradca metodyczny

Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach,
ul. Mieszka Starego 4, 58-160 Świebodzice

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka polskiego – 4 godziny.

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:

Dyżur: środa 11.00 – 17.00

Pokaż kursy tego konsultanta

Małgorzata Reichel

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij
Konsultacje zdalne:
codziennie w godz.  14.00-15.00.

Obszary:

 • kształcenie zawodowe (branża budowlana),
 • wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • wspieranie kariery zawodowej nauczycieli zawodu,
 • doradztwo zawodowe,
 • współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy,
 • doskonalenie pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego,
 • technika w szkole podstawowej,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • zintegrowany System Kwalifikacji.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Mariola Berg

nauczyciel-konsultant

Tel.: +48 508 690 993

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij
Konsultacje zdalne:
od poniedziałku do piątku w godz.  13.00-14.00

Obszary:

 • jakość w edukacji w tym zarządzanie jakością przez dyrektora,
 • nadzór pedagogiczny,
 • organizacja i zarządzanie,
 • współpraca z JST i KO,
 • prawo oświatowe w pracy nauczyciela/dyrektora,
 • odpowiedzialność prawna nauczyciela/dyrektora,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • projekty, eksperymenty i doświadczenia w naukach przyrodniczych,
 • chemia.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Marta Młyńczyk

doradca metodyczny

Nauczyciel w Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 4, 58-300 Wałbrzych

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie fizyki/informatyki.

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:  

Dyżur: wtorek 13.30 – 15.30;  środa 10.00 – 17.00

Pokaż kursy tego konsultanta