Adrian Gnilka

doradca metodyczny

Konsultacje: poniedziałek w godzinach od 8.00 do 15.00, piątek  w godzinach 12.00-13.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Nauczyciel w III LO im. M. Skłodowskiej Curie w Świdnicy

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

Wspomaganie nauczycieli języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie:

 • rozwijania umiejętności metodycznych;
 • planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowania działań innowacyjnych.

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Aldona Struzik

doradca metodyczny

Konsultacje: środa w godzinach od 8.00 do 15.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Strzegomiu

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

Wspomaganie nauczycieli języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie:

 • rozwijania umiejętności metodycznych;
 • planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowania działań innowacyjnych.

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Anita Kołaczek

Doradca metodyczny

Konsultacje: poniedziałek w godzinach od 09.00 do 12.00, środa w godzinach 8.00-14.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Strzegomiu

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie wychowania fizycznego
w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

Wspomaganie nauczycieli wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie:

 • rozwijania umiejętności metodycznych;
 • planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowania działań innowacyjnych.

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

dr Małgorzata Kucharska

doradca metodyczny

Tel.: +48 508 690 916
Tel.: +48 724 676 333

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Konsultacje: poniedziałek w godzinach od 8.00 do 12.30

Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Strzegomiu

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka polskiego i filozofii w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

Wspomaganie nauczycieli języka polskiego/ filozofii na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie:

 • rozwijania umiejętności metodycznych;
 • planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowania działań innowacyjnych.

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

dr Małgorzata ŻOCHOWSKA

Doradca metodyczny

Konsultacje: czwartek  w godzinach 13.00-15.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij 

Nauczyciel  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie geografii w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

Wspomaganie nauczycieli geografii na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie:

 • rozwijania umiejętności metodycznych;
 • planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowania działań innowacyjnych.

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

dr Robert Kaśków

doradca metodyczny

Konsultacje: poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Dyrektor  I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie etyki
w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

Wspomaganie nauczycieli etyki na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie:

 • rozwijania umiejętności metodycznych;
 • planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowania działań innowacyjnych.

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Karolina Głuszek

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:
Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz.  10.30-11.30

Obszary:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • praca z uczniem z trudnościami w zachowaniu,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • wychowanie i bezpieczeństwo,
 • profilaktyka w wychowaniu,
 • motywacja,
 • współpraca z rodzicami,
 • coaching,
 • stres i formy radzenia sobie z nim w praktyce szkolnej,
 • twórcze myślenie i rozwój kreatywności.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Krystyna Pac-Marcinkowska

nauczyciel-konsultant

Tel.: +48 508 690 985

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:
Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz.  11.00-12.00

Obszary:

 • panowanie i tworzenie programów edukacyjnych,
 • monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 • diagnoza edukacyjna (w tym analiza wyników sprawdzianów/egzaminów),
 • wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły i nauczyciela,
 • coaching,
 • ocenianie wspierające proces nauczania i uczenia się,
 • motywacja przez ocenianie,
 • edukacja polonistyczna w praktyce szkolnej.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Łukasz Franków

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz.  12.00-13.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:

Obszary:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • wychowanie i bezpieczeństwo,
 • motywacja,
 • współpraca z rodzicami,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Małgorzata Chojda-Ozga

Doradca metodyczny

Konsultacje: środa w godzinach od 8.00 do 15.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij: 

Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

Wspomaganie nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej:

 • rozwijania umiejętności metodycznych;
 • planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowania działań innowacyjnych.

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Małgorzata Reichel

nauczyciel-konsultant

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij
Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz.  11.30-12.30

Obszary:

 • kształcenie zawodowe (branża budowlana),
 • wsparcie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • wspieranie kariery zawodowej nauczycieli zawodu,
 • doradztwo zawodowe,
 • współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy,
 • doskonalenie pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego,
 • technika w szkole podstawowej,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • zintegrowany System Kwalifikacji.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Mariola Berg

nauczyciel-konsultant

Tel.: +48 508 690 993

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij
Konsultacje zdalne: od poniedziałku do piątku w godz.  12.00-13.00

Obszary:

 • jakość w edukacji w tym zarządzanie jakością przez dyrektora,
 • nadzór pedagogiczny,
 • organizacja i zarządzanie,
 • współpraca z JST i KO,
 • prawo oświatowe w pracy nauczyciela/dyrektora,
 • odpowiedzialność prawna nauczyciela/dyrektora,
 • wspomaganie szkół i placówek wszystkich etapów kształcenia,
 • projekty, eksperymenty i doświadczenia w naukach przyrodniczych,
 • chemia.

Prosimy o telefoniczne ustalanie z nauczycielem-konsultantem konsultacji bezpośrednich.

Pokaż kursy tego konsultanta

Marta Młyńczyk

doradca metodyczny

Tel.: +48 508 690 916
Tel.: +48 607 600 801

Konsultacje: poniedziałek w godzinach od 8.00 do 13.00

Konsultacje zdalne przez Skypa – kliknij:

Nauczyciel w Zespole Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu

Nauczyciel doradca metodyczny w zakresie fizyki/informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

Wspomaganie nauczycieli fizyki/informatyki w zakresie:

 • rozwijania umiejętności metodycznych;
 • planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania;

podejmowania działań innowacyjnych.

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się