Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

 

Odpowiadając na ogromne potrzeby w zakresie problemów emocjonalnych, społecznych i psychicznych uczniów po pandemii, izolacji społecznej, zdalnym nauczaniu, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przygotował ofertę 15 godzinnego, 3 etapowego szkolenia z zakresu rozpoznawania problemów emocjonalnych i psychicznych uczniów oraz udzielania właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

  1. Projekt skierowany jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i przedszkoli na Dolnym Śląsku (łącznie 20 placówek).
  2. Szkolenie przewidziano na 15 godzin lekcyjnych (po 45 minut), w tym 6 stacjonarnych i 9 zdalnych.
  3. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia i warsztaty dotyczące:

• umiejętności dbania o dobrostan uczniów z problemami emocjonalnymi, społecznymi i psychicznymi dolnośląskich szkół i przedszkoli
• zapobiegania chorobom i zaburzeniom sfery życia emocjonalnego i psychicznego dzieci i młodzieży,
• szczegółowych informacji dla pedagogów i opiekunów na temat postępowania z dziećmi dotkniętymi depresją, zaburzeniami odżywiania i psychotycznymi czy lękowym,
• doskonalenia umiejętności wychowawczych i psychologicznych nauczycieli,
• rozpoznawania kryzysów psychicznych uczniów z uwzględnieniem kryzysu presuicydalnego,
• praktycznych umiejętności wspierania regulacji emocjonalnej uczniów,

 

Pobierz pełną ulotkę projektu (kliknij)

 

 

Nabór uczestników odbywa się od 02.04.2024 r. do 15.04.2024 r.

Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrektor placówki
w terminie do 15.04.2024 roku
przez wysłanie karty zgłoszeniowej na adres e-mail: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje  – Dział Organizacji Szkoleń DODN we Wrocławiu tel. 508691035, 508691212
adres e-mail: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

 

karta zgłoszeniowa

pobierz – wypełnij – odeślij na dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

 

Nadzór projektu: Mariola Berg, Wicedyrektor DODN,

e-mail: mariola.berg@dodn.dolnyslask.pl,

tel.: +48 508-690-993

Koordynator projektu: Jan Lewandowski, Kierownik DODN Filii w Legnicy

e-mail: jan.lewandowski@dodn.dolnyslask.pl

tel.: +48 508-691-197