Konferencja „Świat bez wojny, czy to możliwe?”

“Pax melior est quam iustissimum bellum”
– Pokój jest lepszy niż najsłuszniejsza wojna
Tytus Liwiusz

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Serdecznie ZAPRASZA

DYREKTORÓW < NAUCZYCIELI < KATECHETÓW
ze szkół i placówek oświatowych Dolnego Śląska

na konferencję
Świat bez wojny, czy to możliwe
?

która odbędzie się we Wrocławiu
przy ul. Trzebnickiej 42-44 w dniu

23 lutego 2024 r. w godz.  10.00-14.00

 

ProgramPokoj-01b
ProgramPokoj-02a

Program do pobrania

Naszym celem jest  rozmowa na temat wartości pokoju, przyczyn współczesnych konfliktów oraz ich skutków, a także refleksja nad sposobem nauczania o wojnie.

Tematy konferencji:

  • Pokój w nauce Kościoła oraz misjach Św. Jana Pawła II
  • Relacje świadków i korespondentów wojennych z miejsc konfliktów zbrojnych
  • Filozoficzno-etyczne stanowiska w kwestii możliwości zaistnienia i moralnej oceny trwałego pokoju.
  • Historia magistra vitae est? Czas wojny i czas pokoju a lekcja historii.

Otwarcie wystawy pt. „Ukradzione dzieciństwo
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Warszawie

Panel dyskusyjny OBLICZA POKOJU  z przedstawicielami różnych wyznań, osobami przebywającymi na terenach objętych konfliktem zbrojnym, nt. pokoju w znaczeniu militarnym, kulturowym, religijnym i w kontekście zagrożeń związanych z rozwojem nowych technologii

Informacje:

moderator dr Paweł Beyga (DODN we Wrocławiu, Liceum Ogólnokształcące Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu)

ORGANIZATORZY:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  we Wrocławiu
Fundacja „Studium Culturae Ecclesiae”

Kierownik konferencji:  Barbara Bieńkuńska, nauczyciel-konsultant DODN

Kontakt:    tel. 508 691 029; email: barbara.bienkunska@dodn.dolnyslask.pl

Link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=23970

 

Relacja z wydarzenia

23 lutego  2024 r w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja  Świat bez wojny czy to możliwe?, nawiązująca do Światowego Dnia Pokoju.

Konferencja uzyskała Patronat Honorowy Metropolity Wrocławskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, katecheci dolnośląskich  szkół i placówek oświatowych, osoby reprezentujące różne środowiska kulturowe, religijne, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, którym bliska jest idea pokoju. Obecni byli też przedstawiciele kuratorium oświaty oraz samorządu terytorialnego.

Podczas części wykładowej mieliśmy okazję wysłuchać wykładów:

Pokój w nauce Kościoła i w nauczaniu  Św. Jana Pawła II dr hab. Teresy Grabińskiej z  Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

Wojna a ruchy pacyfistyczne czy to recepta na świat bez wojen? prof. Krzysztofa Kawalca z  Uniwersytetu Wrocławskiego;

Talmudyczne źródła nauczania o pokoju w judaizmie, p. Witolda Jermołowicza, teologa, członka gminy żydowskiej w Katowicach;

Filozoficzno-etyczne stanowiska w kwestii możliwości zaistnienia i moralnej oceny trwałego pokoju, dr Łukasza Maskos-Nyslera z Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu;

Historia magistra vitae est? Czas wojny i czas pokoju a lekcja historii, Jerzego Rudnickiego, wicedyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Konferencję wzbogaciła relacja p. Piotra Kaszuwary, korespondenta wojennego z miejsca konfliktu zbrojnego.

Wydarzeniu towarzyszyło uroczyste otwarcie przez Edytę Gulę, p. o. Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, wystawy pt. „Ukradzione dzieciństwo”.

W drugiej części spotkania mogliśmy uczestniczyć w panelu dyskusyjnym z udziałem zaproszonych prelegentów pn. „OBLICZA POKOJU”, moderowanym przez dr Pawła Beyga, nauczyciela konsultanta DODN we Wrocławiu.

Konferencję prowadziła Barbara Bieńkuńska, konsultant DODN.

Organizatorem konferencji był Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu a partnerem Fundacja „Studium Culturae Ecclesiae”

Oprawę muzyczną zapewniły p. Katarzyna Czekanowska i Natalia Czekanowska, artystki z Fundacji Siła Kobiety, które wykonały Hymn lll Tysiąclecia M. Gałęskiego.

 

 

Powrót do góry
Skip to content