Konferencje i Wydarzenia (wrzesień – listopad 2019)

Konferencje i Wydarzenia (wrzesień – listopad 2019)

Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Kierunki Polityki Oświatowej Państwa

7.09.2019 – miejsce: DODN we Wrocławiu – Filia w Wałbrzychu, organizowane wspólnie z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu – Filia w Wałbrzychu

Narodowe czytanie lektur:

Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; Dym – Maria Konopnicka; Katarynka – Bolesław Prus; Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz; Orka – Władysław Stanisław Reymont; Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski; Sachem – Henryk Sienkiewicz; Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

Integralną częścią wydarzenia będą warsztaty dla nauczycieli w obszarze biblioterapii.

 

14.09.2019 – miejsce: DODN we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze, organizowane wspólnie z Okręgowym Związkiem Szachowym.

Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat

Integralną częścią wydarzenia będą warsztaty dla nauczycieli w obszarze  rozwijania kompetencji matematycznych.

 

17.09.2019 – miejsce: DODN we Wrocławiu *

Różne wymiary bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

konferencja otwarcia dla dyrektorów placówek oświatowych

*w dniach 18 – 23.09.2019 w podobnej formule odbędą się wydarzenia środowiskowe promujące działalność DODN w filiach w Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze.

 

19.09.2019 – miejsce: DODN we Wrocławiu

Dolnośląskie Konkursy zDOLNY ŚLĄZAK 2019/2020 – nowa formuła, zasady

Seminarium dla koordynatorów i zainteresowanych tematem.

W godzinach od 13.30 do 15.00.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszenia.

 

25.09.2019 – miejsce: DODN we Wrocławiu

Wychowanie do wartości – „Idziemy w jasną…”

Konferencja tematyczna dla dyrektorów placówek oświatowych oraz wychowawców klas, opiekunów Samorządu Uczniowskiego, opiekunów Klubów Wolontariatu, instruktorów harcerskich i zainteresowanych tematem.

 

9.10.2019 – miejsce: DODN we Wrocławiu

Dziecko obcojęzyczne w placówce oświatowej

Konferencja tematyczna dla dyrektorów placówek oświatowych oraz wychowawców klas, pedagogów, psychologów oraz zainteresowanych tematem.

 

17 – 18. 10.2019 – miejsce: Wrocław – Pawłowice 58,

Z cyklu: O edukacji inaczej: www.oedukacjiinaczej.pl

IV Ogólnopolska Konferencja – Edukacja w epoce cyfrowej

Partnerzy: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja (odpłatność) dla dyrektorów placówek oświatowych oraz wychowawców klas, pedagogów, psychologów oraz zainteresowanych tematem.

 

13 – 14. 11.2019 – miejsce: DODN we Wrocławiu

Z cyklu: Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień

– Uczeń wybitnie uzdolniony

 

Międzynarodowa konferencja naukowa w zakresie wspierania uzdolnień 13.11 (część I we Wrocławiu) i 14.11 (cześć II we Wrocławiu i w Filiach Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica) w tym certyfikacja szkół wspierających uzdolnienia. Zaproszenie na to wydarzenie skierowane jest do dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, organizacji pozarządowych oraz instytucji wspierających edukację.

 

Zapraszamy na wszystkie te wydarzenia – ilość miejsc ograniczona.

 

Powrót do góry
Skip to content