Międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu wspierania uzdolnień – Łamigłówki zDolnej główki – dzień pierwszy – Wrocław

Konferencja odbędzie się w dniach 13 listopada 2019 roku w DODN we Wrocławiu oraz

14 listopada 2019 roku w DODN we Wrocławiu oraz filach w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy

Szczegóły konferencji w dniu 14 listopada z podziałem na filie:

Konferencja w Jeleniej Górze
Konferencja w Legnicy
Konferencja w Wałbrzychu

Dzień 1

WROCŁAW – 13 listopada 2019

8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników  

9.00– 9.30

  1. Przywitanie gości: dyrektor Jerzy Komorowski – Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i dyrektor Jolanta Horyń – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  2. Wystąpienie: Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty

Sesja 1

9.30 – 11.30

„Analfabetami w XXI w. nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale ci, którzy nie potrafią uczyć się, oduczać i uczyć ponownie”.
– Alvin  Toffller

Moderatorzy: prof. dr hab. Jan Maciejewski/ prof. dr hab. Barbara Wiśniewska–Paź

Prof. dr hab. Tomasz GrzybiGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczęśliwe

Prof. dr hab. Krzysztof J. SzmidtTalent to za mało: o znaczeniu pasji, wytrwałości i pogłębionych ćwiczeń w rozwoju zdolności osób wybitnych 

Prof. dr hab. Janina Florczykiewicz Zdolności twórcze i ich rozwój. Metoda warsztatu twórczego Eugeniusza Józefowskiego

PhDr. Martina Skalková – Identifying and supporting gifted pupils with behavioral and learning disorders

prof. Siergiej Tarasow (referat w zastępstwie wygłosi Aleksiej Andriuszyn) –  O systemie wspierania uzdolnień w Obwodzie Leningradzkim

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

Występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego  we Wrocławiu/ wicedyrektor Sergiusz Antochewicz

Sesja 2

12.00 – 14.00

„Komunikowanie międzykulturowe jest przekraczaniem granic własnej kultury, wychodzeniem na pogranicza, styki kulturowe, aby wrócić bogatszym wewnętrznie i nabyć umiejętności porównywania nie w kategoriach: lepsze – gorsze, ale w kategoriach: inne, ciekawe, bodźcujące, zastanawiające”.
Jerzy Nikitorowicz

Moderator: prof. dr hab. Urszula Soler

dr Barbara Dobrowolska – Dziecko szczególnie uzdolnione w wielokulturowej szkole. Peregrynacje teoretyczno-praktyczne na przykładzie badań własnych

Międzynarodowy panel dyskusyjny na temat wspierania uzdolnień

Rosja + tłumacz  / Niemcy + tłumacz /Czesi + tłumacz / Polska + tłumacz/ moderator panelu dr Elżbieta Chromiec – Ambasadorka Dialogu  (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego)

Lunch 14.00 – 15.00  Wystawa prac plastycznych

Sesja 3

15. 00 – 16.00

Moderatorzy: Paweł Nowak i Halina Nawrotek

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Jeśli chcesz zbudować statek, nie nawołuj ludzi do zdobywania drewna,
lecz rozbudź w nich tęsknotę za bezkresnym morzem
– Antoine de Saint – Exupery

15.00 – 15.45 – Wręczenie Szkołom Certyfikatów Dolnośląskiej Kapituły Wspierania Uzdolnień

Prezentacja posterowa szkół certyfikowanych oraz placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego

15.45 – 16.00 – dr Jolanta Horyń – podsumowanie pierwszego dnia obrad i zaproszenie do dalszych aktywności w komnatach (poniżej) oraz program na dzień następny.

Sesja 4

16.00 – 18.00 /w tym/:  Możliwość wyboru sekcji przy rejestracji (13.11.2019 godz. 9.00) 

16.00 – 16.30 – wykłady wprowadzające do obszarów tematycznych, dyskusja w sekcjach

16.30 – 18.00 warsztaty w sekcjach  (możliwość wymiany doświadczeń i zwiedzanie przez uczestników poszczególnych aktywności w komnatach uzdolnień).

Komnaty kompetencji przyszłości

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem.
– Konfucjusz

Komnata międzykulturowa /Mędrzec kompetencji: Ewelina Mucha – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  we Wrocławiu  

Wykład: dr Elżbieta Chromiec Ambasadorzy Dialogu (Wrocławskie Centrum  Rozwoju Społecznego)

Prywatnej Szkoły Podstawowej American School of Wrocław – praca z dziećmi obcojęzycznymi

Szkoła Podstawowa Niepubliczna „Leonardo Da Vinci” – chińska kaligrafia

Komnata komputerowa /Mędrzec kompetencji: Wiktor Szanin – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  we Wrocławiu

Wykład: Maria Mach Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Soft Power sp. z o.o. Liga Niezwykłych Umysłów

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Copernicus” we Wrocławiu

Komnata sportowa /Mędrzec kompetencji: Błażej Szymczak – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  we Wrocławiu

Wykład: Wojciech Bartnik polski bokser i trener bokserski, brązowy medalista olimpijski w wadze półciężkiej, zawodnik MMA.

Jacek Jackowiak, Wiceprezes Stowarzyszenia Pro Run

 Jacek Skorupski – ILove Rolki;

Tomasz Zatoń – Ultimate Frisbee;

Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu

Komnata artystyczna /Mędrzec  kompetencji: Elżbieta Kazańska  – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Wykład: dr inż. Wojciech Kilian Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Budownictwa  

Fundacja „Partnerstwo na rzecz Edukacji Sukcesu”

Komnata matematyczna /Mędrzec kompetencji: Jolanta Lazar – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli/

Wykład: Marcin Bruszewski, wiceprezes Zarządu „Zwolnieni z teorii”

Wrocławski Park Technologiczny Agnieszka Pałys – Fundacja „PRO MATHEMATICA”

Komnata kreatywna /Mędrzec kompetencji: Barbara Bieńkuńska – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Wykład dr Ewa Szkic – Czech – Wykład o marnotrawstwie  – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Fundacja Imago

Komnata specyficznych potrzeb edukacyjnych / Mędrzec kompetencji: ks. dr Piotr Sierzchuła  – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Fundacja „DINO”

ZHP – Nieprzetarty Szlak

ZGŁOSZENIA NA Pierwszy dzień kONFERENCJi (13 listopada) WE WROCŁAWIU UL. SKARBOWCÓW 8A PRZYJMUJEMY DO 8.11.2019 PRZEZ:
• ZAREJESTROWANIE SIĘ/ZALOGOWANIE I ZAPISANIE [KLIKNIJ] BEZPOŚREDNIO PRZEZ WWW (PREFEROWANY ZAPIS)

dzień 1: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=10334

• LUB POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIA [POBIERZ]
I ODESŁANIE NA ADRES E-MAIL DZIAŁU ORGANIZACJI SZKOLEŃ 
DOS.WROCLAW@DODN.DOLNYSLASK.PL

Dzień 2

Wrocław – 14 listopada 2019

9.00 – 9.30  – rejestracja uczestników

9.30 – 9.45 – Powitanie gości dyrektor Małgorzata Medyk – Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i  wicedyrektor Jolanta Szwedowska – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

9.45 – 10.00  – Uregulowania prawne w zakresie wspierania uzdolnień

Sesja 1

10.00 – 12.00  

Moderator: Lech Stempel

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Prezentacja szkół certyfikowanych w ramach Dolnośląskiej Sieci Wspierających Uzdolnienia

Przerwa kawowa 12.00 – 12.30  

Sesja 2

Warsztaty 12.30 – 14.00  w poniższych sekcjach równolegle: 

Warsztat 1Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego wg typów wyodrębnionych  przez Bettsa i Neiharta („odnoszący sukces”, „buntownik”, „ukrywający uzdolnienia”, „odrzucony”, „podwójnie wyjątkowy” – ich droga do osiągnięcia typu „autonomiczny”). Prezentacja pracy grupowej – sesja plakatowa

Warsztat 2Fundacja Uniwersytet Dzieci – Wykorzystanie Metody Pytań i Doświadczeń.

14.00 – 14.30  Podsumowanie konferencji:  dyrektor  DODN  dr Jolanta Horyń  

ZGŁOSZENIA NA DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI (14 listopada) WE WROCŁAWIU UL. SKARBOWCÓW 8A PRZYJMUJEMY DO 8.11.2019 PRZEZ:
• ZAREJESTROWANIE SIĘ/ZALOGOWANIE I ZAPISANIE [KLIKNIJ] BEZPOŚREDNIO PRZEZ WWW (PREFEROWANY ZAPIS)

dzień 2: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=10336

• LUB POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIA [POBIERZ]
I ODESŁANIE NA ADRES E-MAIL DZIAŁU ORGANIZACJI SZKOLEŃ 
DOS.WROCLAW@DODN.DOLNYSLASK.PL

 

 

Powrót do góry
Skip to content