Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą (KK 01/W)

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą (kod formy: KK 01/W).

Cel: Uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Dla kogo: Nauczyciele pełniący w szkołach różne funkcje kierownicze oraz kandydaci do pełnienia funkcji kierowniczych w szkole, zwłaszcza dyrektora placówki.

Program: Program kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, opracowywany jest o aktualnie obowiązujący ramowy program MEN kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą (Warszawa 2015 r.).

Ilość godzin: 210 godzin dydaktycznych

Zajęcia: dwa razy w tygodniu tj. w piątki i soboty co dwa tygodnie.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 6.12.2019r. (piątek)

Planowany termin zakończenia zajęć: 10.10.2020r.

Miejsce: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a

Koszt kursu:  1 680,00 zł/os – istnieje możliwość płatności w trzech ratach,

I rata – 1 000,00 zł (płatne do 13.12.2019r.)

II rata – 340,00 zł  (płatne do 31.03.2020r.)

III rata – 340,00 zł (płatne do 30.06.2020r.)

 

Dokumenty: Szanowni Państwo, aby uczestniczyć w zajęciach na Kursie Kwalifikacyjnym z zakresu organizacji i zarządzania oświatą niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • oryginału zaświadczenia o zatrudnieniu w jednostce oświatowej
  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonego za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dokumentu uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, (jeśli z dyplomu nie wynikają),
  • oświadczenia o zmianie nazwiska, jeżeli inne nazwisko widnieje na dyplomie ukończenia studiów wyższych niż aktualnie używane

Link do zapisów na kurs https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=8641

Informacji udzielają:

Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508 691 035; dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

Kierownik kursu:  Halina Nawrotek; 508691037 halina.nawrotek@dodn.dolnyslask.pl,

Powrót do góry
Skip to content