Konferencja: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają 28 lutego 2024 r. do udziału on-line w konferencji otwierającej projekt pozakonkursowy realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych pn.: „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”.

 

Konferencja jest realizowana pod tytułem: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”, by podkreślić jeden z priorytetów projektu, jakim jest wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży.

Celem wydarzenia, oprócz przekazania najważniejszych informacji dotyczących projektu, będzie identyfikacja kluczowych działań, które powinny zostać podjęte w obszarze wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym sposobów ich realizacji we współpracy międzyinstytucjonalnej oraz międzysektorowej.

Konferencja będzie doskonałą okazją do poznania i połączenia różnych perspektyw i doświadczeń tak, by stały się one fundamentem dla wypracowania skutecznych rozwiązań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Link do formularza zgłoszenia: https://seminaria-ibe.pl/ew-0253-1/

Więcej informacji: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/konferencja-eduw

Powrót do góry
Skip to content