Konkurs „EDUKACJA REGIONALNA – PATRIOTYZM JUTRA”

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
zaprasza uczniów klas trzecich edukacji wczesnoszkolnej wraz z opiekunami

do udziału w III edycji konkursu „Edukacja Regionalna – Patriotyzm Jutra”.

Nadrzędnym celem konkursu jest umożliwienie dzieciom poznania regionu
przez odkrywanie  jego historii, sztuki, zwyczajów i przyrody, co wpisuje się
w priorytety polityki oświatowej państwa. Konkurs jest interdyscyplinarny,
pozwala na wspieranie wielokierunkowej aktywności uczniów oraz na stymulację ich rozwoju w obszarach: emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Poprzednie edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem
społeczności szkolnych, a szczególnie uczniów. Było to dla nich duże
wyzwanie, które jednocześnie wzmacniało poczucie odpowiedzialności,
pewności siebie i poczucie własnej wartości.

Warto więc wziąć udział w konkursie „Edukacja regionalna – Patriotyzm jutra”,
do czego z pełną odpowiedzialnością zapraszamy.

 

KONKURS ZOSTAŁ OBJĘTY
HONOROWYM PATRONATEM
DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem
i harmonogramem znajdują się na stronie internetowej konkursu:

https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/projekt-patriotyzm-jutra/opis-projektu/

 

Termin zgłoszeń do konkursu  do 05 grudnia 2022 r.

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu:
Bogusława Bogucka – nauczyciel konsultant
DODN we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze;
Boguslawa.Bogucka@dodn.dolnyslask.pl; tel. 48 508 690 912

Powrót do góry
Skip to content