Koordynator projektu: Jolanta Szwedowska, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu

e- mail: jolanta.szwedowska@dodn.dolnyslask.pl

tel. 508-691-101