„Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie”

Informacje dotyczące funkcjonowania Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, oraz zasad przyjęcia do sieci.