XV Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

Szanowni Państwo doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele

 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w XV Spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy Panie dr Dorotę Nawrat-Wyraz oraz Annę Rutkowską, ekspertki  i trenerki w projekcie „Kariera bez barier”, które przedstawią cele i założenia projektu MEiN, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz omówią temat: Doradztwo dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowanie do tranzycji na rynek pracy.

Biogramy ekspertek IBE:

dr Dorota Nawrat-Wyraz – Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, trener. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji naukowych i metodycznych, programów edukacyjnych dla nauczycieli i e-podręczników akademickich z zakresu: doradztwa zawodowego i personalnego, pedeutologii, pedagogiki pracy, dydaktyki, pedagogiki twórczości i zarządzania. Zajmuje się kształceniem i szkoleniem nauczycieli, metodami aktywizującymi i kreatywnymi

w edukacji oraz powiązaniem edukacji z rynkiem pracy. Współpracowała w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących: edukacji zawodowej (ECVET), doradztwa kariery, tworzenia standardów i ram kwalifikacji oraz aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej, w tym uczniów i osób ze SPE i defaworyzowanych. Jest ekspertem MEN w zakresie doradztwa zawodowego.

Pani Anna Rutkowska – Trenerka rekomendowana przez PTP, certyfikowany coach i superwizor ICC, ekspert do spraw personalnego rozwoju organizacji. Wspiera szkoły i przedszkola, realizując projekty rozwojowe dla szkół i przedszkoli w obszarze uczenia i wychowania opartego na wartościach, odporności psychicznej, edukacji włączającej. Wspiera samorządy w kontekście zarządzania oświatą. Pracując jako trenerka, pomaga odkrywać ludziom ich indywidualne potrzeby, umiejętności, stwarza warunki do zmian.

Na spotkaniu porozmawiamy również o potrzebach szkoleniowych doradców na rok szkolny 2023/2024.

 

 

Termin: 15.02.2024 r., godz. 16.00-18.15
Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams

Link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=22928

Koordynator: Małgorzata Reichel, tel.: +48 508 691 094

e-mail: malgorzata.reichel@dodn.dolnyslask.pl

Udział w spotkaniach sieci jest bezpłatny.

Powrót do góry
Skip to content