„ZSK to działa!”

W dniu 1 lutego br. w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
przy ul. Trzebnickiej 42-44,
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (SRK NUB)
organizuje konferencję „ZSK to działa!”
poświęconą praktyce wdrażania kwalifikacji rynkowych włączonych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i możliwościom ich wykorzystania w realizacji polityk i strategii edukacyjnych na Dolnym Śląsku.

Konferencja organizowana jest w partnerstwie
z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

 

CEL KONFERENCJI: Zaprezentowanie możliwości wykorzystania kwalifikacji rynkowych we wdrażaniu regionalnych strategii edukacyjnych oraz w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Podczas konferencji zostaną przedstawione case’y zaproszonych gości, którzy uzyskali kwalifikację rynkową i tym samym zmodyfikowali lub uzupełnili swoją ścieżkę zawodową. Pokażemy także jak wspierać nabywanie kwalifikacji rynkowych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, grywalizacji, mikro poświadczeń i sztucznej inteligencji.

Uprzejmie prosimy o zapisy korzystając z formularza:
https://sektorowaradanub.pl/b/zsk-to-dziala/  

 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Panem Jarosławem Świątkiem,
tel. + 48 797 029 194, jaroslaw.swiatek@sektorowaradanub.pl

Powrót do góry
Skip to content