Filmy edukacyjne o polskich parkach narodowych

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z cyklami filmowymi w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki

Filmy prezentują wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne. Mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną podczas zajęć dotyczących parków narodowych lub ochrony przyrody.

W ramach projektu zostały przygotowane dwa cykle filmowe:

      • „Przeżyj to! Polskie parki narodowe” – cykl obejmuje 23 filmy przedstawiające każdy z istniejących w Polsce parków oraz dodatkowy film  podsumowujący działalność wszystkich parków jako całości

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oi9lgMgjpHF4zsj-vgr2_G

      • 6 krótkich filmów animowanych poświęconych właściwemu zachowaniu w parkach narodowych

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7oHZO40PNcq2Ub5avwdW_Fb

O filmach edukacyjnych dotyczących polskich parków narodowych pisaliśmy w komunikacie MEiN dostępnym na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przezyj-to-polskie-parki-narodowe–cykl-filmow-edukacyjnych-o-polskich-parkach-narodowych.

Do wiadomości dołączamy opis Programu Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego jest realizowany projekt „Promocja Parków Narodowych jako marki” (materiał opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), a także zestawienie oferty edukacyjnej parków narodowych przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje również konkurs związany z filmami edukacyjnymi „Jak Parki Narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim”.
Wkrótce szczegóły.

Zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej oraz wycieczek do parków narodowych.

Materiały zostały przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” i sfinansowane z funduszy europejskich.

Załączniki:
Oferta edukacyjna polskich parków narodowych

Program Infrastruktura i Środowisko – opis

Powrót do góry