Konferencja – II Forum o wychowaniu – ROHiS

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu

przy współpracy z

Chorągwią Dolnośląską ZHP

zapraszają na bezpłatną konferencję

II Forum o wychowaniu – ROHiS

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030

15  marca 2021 r., godz.  11.00 14.00
Wrocław ul. Trzebnicka 42-44
dla uczestników w formule on – line

 

Program konferencji

 

11.00-11.30
Otwarcie konferencji. Przywitanie zaproszonych gości 11.00 – 11.30

 • dr Jolanta Horyń, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 
 • Doroty Kołakowskiej, Komendantka Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 • Małgorzata Sinica, Koordynator programu ROHIS w Narodowym Instytucie Wolności

 

Sesja I

 

11.30 – 12.30
Program ROHiS

 • hm. Małgorzata Sinica, Koordynator programu ROHIS w Narodowym Instytucie Wolności

Bohater Chorągwi  –  hm. STEFAN MIROWSKI

 • hm. Anna Kirkiewicz, Przewodnicząca Rady Chorągwi Dolnośląskiej

Europejskie wartości a harcerski styl życia – przyczynek do dyskusji z Druhem Stefanem

 • dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, Komendantka Dolnośląskiej Chorągwi ZHP 2000-2004

Rozwój duchowy młodego człowieka

 • ks. Mariusz Sobkowiak

Moderator I sesji: dr hab. Wojciech Horyń – pracownik naukowy Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

12.30 – 12.40
Przerwa

Sesja II

 

12.40 – 14.00
Wychowanie w poczuciu współodpowiedzialności za losy rodziny, bliźnich, społeczności lokalnych, Narodu i Państwa

 • Ewa Kowalczyk, Nauczyciel-Konsultant DODN we Wrocławiu

Tworzenie warunków wielostronnego rozwoju aktywności fizycznej w teraźniejszych czasach i niesprzyjających warunkach

 • Sylwia Nadolska, Nauczyciel-Konsultant DODN we Wrocławiu

Aktywność artystyczna, sportowa, rozwój zainteresowań i wolontariat w organizacjach harcerskich i skautowych

 • Ilona Grzanka-Osińska, Nauczyciel-Konsultant DODN we Wrocławiu

Tworzenie warunków samorozwoju i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego

 • Agata Gajos, Nauczyciel-Konsultant DODN we Wrocławiu

Moderator II sesji:  hm. Krzysztof Stachów – Komendant Hufca ZHP Głogów

13.50-14.00
Zakończenie konferencji

 • dr Jolanta Horyń, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  we Wrocławiu

 

Koordynator Konferencji: dr Jolanta Horyń
e-mail: jolanta.horyn@dodn.dolnyslask.pl

1. Link do zapisów dla nauczycieli: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=14958

2. Zapisy dla osób zainteresowanych nie będących nauczycielami: Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszenia udziału (Załącznik) zeskanowanie i przesłanie go na adres: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl Proszę pominąć pola dotyczące szkoły.

Dział Organizacji Szkoleń: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl tel.: 508 691 212; 531 439 931

Powrót do góry