Konferencja online: „Kształcenie zawodowe a oczekiwania rynku pracy”

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza nauczycieli 

na bezpłatną konferencję online
(za pośrednictwem platformy Microsoft Teams)

Kształcenie zawodowe a oczekiwania rynku pracy

Termin: 15.04.2021 r.
Godziny: 10.00 – 14.00

Program:

  • Wystąpienie Dyrektora DODN we Wrocławiu – dr Jolanta Horyń
  • Oferta szkół kształcących w zawodach a prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy – Małgorzata Reichel, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu
  • Oczekiwania rynku pracy wobec szkolnictwa zawodowego – Grzegorz Zgorzelski, HR Manager z firmy KCP Żarów, przedstawiciel Klastra Edukacyjnego w  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  • Kształcenie rzemieślnicze – Małgorzata Lucińska, Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
  • Środki unijne na kształcenie zawodowe – nowa perspektywa finansowa – Lilla Jaroń, Wicedyrektor DWUP we Wrocławiu
  • Dodatkowe umiejętności uczniów szkoły branżowej – o kwalifikacjach rynkowych w kształceniu zawodowym – przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych
  • Krótkie formy kształcenia wsparciem edukacji formalnej – Radosław Panas – Prezes Zarządu Fundacji FCC
  • Uczeń zdolny w kształceniu zawodowym – Halina Nawrotek, Wicedyrektor DODN we Wrocławiu, Ewa Norkowska, Nauczyciel-konsultant w DODN
  • Podsumowanie, wnioski z konferencji – Ewa Norkowska, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu

 

Bliższych informacji udziela Ewa Norkowska, nauczyciel-konsultant w DODN we Wrocławiu
e-mail: ewa.norkowska@dodn.dolnyslask.pl, tel. 508 691 087

ZAPISY

 Link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=14721

Dział Organizacji Szkoleń: dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl, tel.: 508 691 212; 531 439 931

Powrót do góry