Niepodległość – wiem, rozumiem, czuję – seminarium online

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

zaprasza na bezpłatne seminarium w formie zdalnej

Niepodległość – wiem, rozumiem, czuję,

które odbędzie się 10 listopada 2020 r. na platformie MS Office 365 w aplikacji Teams
w godzinach od 14.00 do 16.00.

 Program seminarium:

14.00-14.15 Otwarcie seminarium. Przywitanie uczestników
– Mariola Berg, Kierownik Filii DODN w Wałbrzychu
*
14.15-15.00 Wykład: Polska droga do niepodległości – dlaczego świętujemy 11 listopada?
– dr Marta Kałucka-Walczak Przykłady dobrych praktyk
*
15.00-15.30 Niepodległa – wokół tekstów kultury
– Krystyna Pac-Marcinkowska,
nauczyciel konsultant Filii DODN w Wałbrzychu
*
15.30-15.50 Śladami naszych przodków – wychowanie w poszanowaniu przeszłości narodowej
– Karolina Głuszek, nauczyciel konsultant Filii DODN
*
15.50-16.00 Śpiewy patriotyczne
– Aniela Głuszek, uczennica klasy VII SP nr 28 w Wałbrzychu
*
16.00 Podsumowanie spotkania
– Karolina Głuszek

 

 

Kartę zgłoszenia  należy przesłać do Działu Organizacji Szkoleń tel. 508 690 899 mailem na adres: dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl

Bliższych informacji udziela Karolina Głuszek,  kierownik formy, tel. 508 690 989, mail: karolina.gluszek@dodn.dolnyslask.pl

Powrót do góry