Rozmowy na temat dalszej współpracy Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich

Projekt „Groß für Klein – Duzi dla małych. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”, realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Powiat Görlitz i Saksońską Placówkę ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich, zakończy się 31 sierpnia 2019 r. Jednakże instytucje realizujące projekt rozważają kontynuację współpracy. Rozpoczęły się zatem rozmowy w różnych gremiach. 14 czerwca 2019 r. odbyło się w Görlitz posiedzenie Doradczej Komisji Eksperckiej „Wczesne nauczanie języków krajów sąsiedzkich w Saksonii“, w którym wzięła udział przedstawicielka DODN we Wrocławiu, Sabina Czajkowska-Prokop.
Doradcza Komisja Ekspercka, powołana przez Saksońskie Ministerstwo Edukacji, to interdyscyplinarne gremium, które wspiera i monitoruje proces podnoszenia jakości nauczania języków krajów sąsiedzkich w przedszkolach na saksońskim pograniczu, a w szczególności działania Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele m.in.: Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich, Powiatu Görlitz, Saksońskiego Ministerstwa Edukacji, Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Saksońskiej Agencji Oświatowej, Euroregionów: Egrensis, Rudawy, Neiße-Nisa-Nysa, Łaba.

 

Powrót do góry

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się