ODWOŁANE

KONFERENCJA ODWOŁANA

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu zaprasza do wzięcia udziału w konferencji

„Różne wymiary bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych
– współpraca
z instytucjami wspierającymi”.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkół i placówek oświatowych z terenu Dolnego Śląska i ma na celu uwrażliwienie środowiska edukacyjnego na kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Konferencja odbędzie się 19 marca 2020r. od 10.00 do 13.15 w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu (Rynek 6).

Poniżej prezentujemy program konferencji:

10.00 – 10.15

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji, Mariola Berg, kierownik DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

10.15 – 10.35 Wykład: Diagnoza symptomów świadczących o doznawaniu przemocy przez dziecko, Katarzyna Stachnik, pedagog Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu
10.35 – 11.15 Panel dyskusyjny: Współpraca z Policją – od profilaktyki
do interwencji,
moderator Łukasz Franków, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu, uczestnicy:

  • Asp. sztb Tomasz Łabędź, Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
  • Angelika Jaśkiewicz, pedagog, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.00 Wykład: Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jako element wsparcia dziecka i rodziny, Joanna Szczepanek, starszy pracownik socjalny Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
12.00 – 12.30 Wykład: Współpraca między szkołą i Sądem Rodzinnym
i Nieletnich jako element wspierający bezpieczeństwo ucznia
, Mariusz Gusarow, Kurator Zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
12.30 – 13.00 Panel dyskusyjny: Współpraca między szkołą i Sądem Rodzinnym i Nieletnich jako element wspierający bezpieczeństwo ucznia, moderator Karolina Głuszek, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu, uczestnicy:Sędzia Krystyna Frączkiewicz – Przewodnicząca Wydziału IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
13.00 – 13.15 Podsumowanie konferencji, przedstawienie oferty szkoleniowej DODN we Wrocławiu

 

Konferencja jest bezpłatna

Rejestracja na konferencję:

• elektronicznie: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=10495

• przesłanie wypełnionych [pobierz zgłoszenie] do 16.03.2020r.

  • pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, 58-300 Wałbrzych,
  • faksem na nr: 74 842 42 50
  • lub drogą mailową na adres: dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl

 

Zapraszamy!

Powrót do góry

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o DODN! Zapisz się