Obowiązek wprowadzania standardów ochrony małoletnich w szkołach/placówkach

Z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.).

OBOWIĄZEK WPROWADZANIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOŁACH/PLACÓWKACH ma każdy:

  • dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • organ zarządzający inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
  • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Zachęcamy do zapoznania się z OFERTĄ SZKOLENIOWĄ  Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w powyższym zakresie:

https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=23741

https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=23762

https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=23765

https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=23682

sieć: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=23835

Przydatne linki:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/obowiazek-wprowadzenia…/

https://www.senat.gov.pl/…/senatek…/6483/plik/oe-414.pdf

procedury_interwencji_plakat31102016 (1)_page-0001
Powrót do góry
Skip to content