Tytuł projektu: „Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”

Źródła finasowania: Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Görlitz

Oś priorytetowa Programu: Edukacja transgraniczna

Cel szczegółowy Programu: Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej

Cel ogólny projektu: Rozwijanie transgranicznej komunikacji i współpracy na obszarze wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia poprzez edukację interkulturową i językową w wychowaniu przedszkolnym

Cele szczegółowe projektu:

 1. Podwyższenie kompetencji nauczycieli pracujących w edukacji przedszkolnej w zakresie języka sąsiada, kultury i realioznastwa oraz metodyki.
 2. Uwrażliwienie dzieci przedszkolnych na język i kulturę kraju sąsiada oraz wsparcie transgranicznej współpracy przedszkoli w obszarze wsparcia.
 3. Podwyższenie świadomości lokalnej społeczności o specyficznych potencjałach wczesnej edukacji interkulturowej na obszarze wsparcia PW INTERREG Polska-Saksonia oraz wzmocnienie transgranicznej wymiany doświadczeń.

Okres realizacji projektu: 1.07.2020 – 31.12.2022

Wartość projektu: 262 606,17 Euro

Wysokość dofinansowania projektu: 223 215,21 Euro

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego z następujących powiatów i gmin znajdujących się na obszarze wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia:

po stronie polskiej:

 • bolesławiecki (Bolesławiec, Bolesławiec – gmina wiejska),
 • jaworski (Bolków, Jawor, Paszowice),
 • jeleniogórski (Jelenia Góra, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba),
 • kamiennogórski (Kamienna Góra, Kamienna Góra – gmina wiejska, Lubawka),
 • lubański (Lubań, Lubań – gmina wiejska),
 • lwówecki (Gryfów Śląski, Lwówek Śląski),
 • zgorzelecki (Zgorzelec, Zgorzelec – gmina wiejska, Bogatynia, Sulików, Węgliniec),

po stronie saksońskiej:

 • powiat Bautzen,
 • powiat Görlitz.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają formy doskonalenia, a także poczęstunek, transport na wydarzenia odbywające się w Saksonii oraz materiały dydaktyczne.