16.10.2021: Polsko-niemieckie spotkanie ekspertów

W ramach projektu ,,Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” rozpoczęliśmy pracę nad kolejną publikacją.  Będą to polsko-niemieckie materiały dla dzieci przedszkolnych, które pozwolą im na utrwalanie poznanych słów i zwrotów w języku sąsiada.

Publikacja będzie opracowywana przez ekspertów – polskich i saksońskich nauczycieli i nauczycielki wychowania przedszkolnego, którzy będą pracować nad kolejnymi tematami w polsko-niemieckich tandemach, pod kierunkiem i przy wsparciu językowym i merytorycznym zespołu projektowego.

16 października 2021 odbyło się w siedzibie DODN w Jeleniej Górze 6-godzinne spotkanie, podczas którego eksperci opracowali koncepcję publikacji i pierwsze materiały. Kolejne spotkania stacjonarne zaplanowane są na listopad 2021 i styczeń 2022, a między spotkaniami eksperci będą pracować nad publikacją zdalnie. Materiały zostaną opublikowane drukiem i w formie elektronicznej, i udostępnione zainteresowanym nauczycielom nieodpłatnie.

01.10.2021: Polsko-niemieckie warsztaty dla partnerskich przedszkoli

W ramach projektu ,,Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada”, 1 października 2021 r. odbyły się w Görlitz polsko-niemieckie warsztaty dla partnerskich przedszkoli. Do tej pory nauczycielki wychowania przedszkolnego z dolnośląskich i saksońskich przedszkoli miały okazję spotykania się tylko online, ze względu na obostrzenia w obu krajach. Pierwsze spotkanie na żywo miało miejsce przy okazji polsko-niemieckiego festynu dziecięcego, który odbył się 20 września br. w Görlitz, jednak wtedy nauczycielki miały niewiele sposobności, aby porozmawiać o partnerskich projektach. Spotkanie 1 października służyło właśnie omówieniu kolejnych działań partnerskich dla dzieci.

Nauczycielki i nauczyciele przedstawili najpierw wszystkim obecnym zrealizowane już aktywności. Następnie dyskutowali w polsko-niemieckich tandemach o planach na kolejne aktywności. Co się będzie działo? Będą kręcone filmy, nagrywane piosenki, będą pieczone ciasteczka według przepisów z kraju sąsiada, będą wykonywane drobne prezenty mikołajkowe i ozdoby choinkowe, będą czytane książeczki napisane przez autorów z kraju sąsiada, planowane jest nawet kolejne stacjonarne spotkanie przedszkolaków z dwóch partnerskich przedszkoli. Kalendarze są zapełnione już do końca roku, i powoli krystalizują się plany na rok 2022.

Pracę w tandemach wspierali językowo członkowie zespołu projektowego oraz wolontariusze. Kolejne spotkanie stacjonarne zaplanowane jest na marzec 2022, a do tego czasu nauczycielki z partnerskich przedszkoli będą kontaktować się mailowo i zdalnie.

20.09.2021: Polsko-niemiecki festyn dziecięcy w Görlitz

20 września 2021 r., w Światowym Dniu Dziecka, odbył się w ramach projektu „Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem”, polsko-niemiecki festyn dziecięcy. Około 160 dzieci z polskich i saksońskich przedszkoli spotkało się na terenie obiektu Kühlhaus e.V. w Görlitz, by wspólnie bawić się, śpiewać, rysować, a przede wszystkim poznać się. Także ich nauczycielki miały po raz pierwszy możliwość spotkania się na żywo z koleżankami z partnerskich przedszkoli. Dotychczas takie spotkania mogły się odbywać tylko zdalnie.

Początkowo widać było obawę i niepewność na niektórych twarzach – nowe miejsce, nowi koledzy, inny język – ale już po kilkunastu minutach i obawy, i niepewność zniknęły. Trzeba było wziąć udział w zabawach ruchowych i sprawnościowych, nauczyć się nowych piosenek, porysować i pokolorować. Dzieci z partnerskich przedszkoli wykonały wspólne plakaty, które zabrały na pamiątkę do swoich placówek.

Po dwóch godzinach zabawy w polsko-niemieckich grupach nastąpił punkt kulminacyjny: dzieci wspólnie zaśpiewały – w obu językach – znany kanon „Panie Janie – Bruder Jakob”, a także inną, poznaną tego dnia piosenkę afrykańską „Simama ka”. Festyn zakończył się wspólnym obiadem. Kolejne takie spotkanie – za rok.

11.09.2021: Polsko-niemieckie warsztaty metodyczne dla nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego

W ramach projektu ,,Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” odbyły się 11 września 2021 r. w siedzibie DODN w Jeleniej Górze polsko-niemieckie warsztaty metodyczne dla nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wzięło w nich udział 11 nauczycielek z polskich przedszkoli i 7 nauczycielek z placówek saksońskich.

Celem warsztatów było przybliżenie uczestniczkom metod, technik i materiałów dydaktycznych, które pozwalają na uwrażliwienie dzieci przedszkolnych na kulturę i język kraju sąsiada. Warsztaty przeprowadziły nauczycielki-konsultantki DODN: Sabina Czajkowska-Prokop i Ewa Engel.

Aby uczestniczki mogły się bliżej poznać, na początku przeprowadzonych zostało kilka gier i zabaw integracyjnych w obu językach. Kolejnym krokiem był quiz o Polsce i Niemczech, który zakończył się zwycięstwem grupy niemieckiej.

Pierwszy moduł warsztatów zatytułowany był „Jak żyją moi sąsiedzi? Sposoby na uwrażliwienie dzieci przedszkolnych na tradycje i zwyczaje kraju sąsiada”. W tym module przeprowadzone zostały dwie sekwencje zajęć, dzięki którym przybliżono uczestniczkom zwyczaje związane z obchodami Dnia Babci i Dnia Dziadka w Polsce oraz ze świętem rożka obfitości (tzw. Zuckertütenfest), organizowanym w niemieckich przedszkolach dla dzieci rozpoczynających po wakacjach naukę w szkole podstawowej. Zajęcia miały charakter praktyczny i mogą zostać przeprowadzone z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat.

Drugi moduł warsztatów pt. „Jak mówią moi sąsiedzi? Uwrażliwienie dzieci na język sąsiada poprzez piosenki” miał na celu pokazanie, w jaki sposób można włączyć w codzienną praktykę przedszkolną piosenki w języku sąsiada, by  dzieci mogły szybciej przyswoić sobie słowa i zwroty obcojęzyczne, ich właściwą wymowę oraz uczestniczyć w zabawie ruchowej. Także ta część warsztatów miała charakter praktyczny.

Ostatnia część spotkania poświęcona była prezentacji dostępnych polsko-niemieckich materiałów dydaktycznych. Uczestniczki otrzymały po trzy publikacje metodyczne dla przedszkoli, opracowane w poprzednim projekcie („Groß für Klein – Duzi dla małych”), a także szereg innych materiałów, wydanych m.in. przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

W podsumowaniu uczestniczki podkreślały, że zyskały wiele pomysłów i impulsów do pracy z dziećmi, a także same wzbogaciły wiedzę o kraju sąsiada.

Druga edycja polsko-niemieckich warsztatów metodycznych dla nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego odbędzie się 22 stycznia 2022 r. w Görlitz.

01.09.2021: Leksykon dla przedszkoli

Polsko-niemiecki leksykon dla przedszkoli, który daje możliwość poznawania języka i kultury kraju sąsiada od najmłodszych lat, powstał w wyniku realizacji zadania 2. „Opracowanie polsko-niemieckich materiałów dydaktycznych dla przedszkoli”. Celem publikacji jest wspieranie nauczania języków sąsiadów w przedszkolach i wyposażenie nauczycieli pracujących z najmłodszymi w niezbędną do tego wiedzę i umiejętności. Publikacja obejmuje wybrane zakresy tematyczne ujęte w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w Saksońskim Planie Dydaktycznym. Leksykon został przygotowany przez zespół polskich i niemieckich autorów (ekspertów) przy wsparciu zespołu projektowego. Polsko-niemiecka grupa ekspercka wspólnie ustaliła zakresy tematyczne, na przykład „przyjście i pożegnanie”, „posiłek”, „zabawa, zajęcia i zdrowie”.

Publikacja jest bogato ilustrowana, zawiera także płytę CD z nagranymi tekstami w języku polskim i niemieckim.

Opracowany leksykon został wydany w formie drukowanej oraz zdigitalizowanej
(plik do pobrania w zakładce Publikacje).

05.07.2021: Intensywny kurs dla polskich uczestników w Görlitz – relacja nauczycielek z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu

W ramach realizacji projektu ,,Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” nauczycielki z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lubaniu uczestniczyły w intensywnym kursie, który odbył się w kraju sąsiada i był przeznaczony dla kadry pedagogicznej przedszkoli.

Doskonalenie odbyło się w Görlitz w dniach od 30 czerwca do 04 lipca 2021 r. Kurs obejmował 40 godzin dydaktycznych.

W pierwszym dniu Pani Regina Gellrich przedstawiła saksoński system wychowania przedszkolnego. Pozwoliło to nam poszerzyć wiedzę w zakresie specyfiki i metodyki nauczania w niemieckich przedszkolach oraz poznać kulturę naszych zachodnich sąsiadów.

W ramach realizacji działań partnerskich pomiędzy polskimi i niemieckimi przedszkolami uczestniczyłyśmy w wizytach studyjnych w przedszkolu w Rothenburgu oraz w Groß Krauscha. Z zaciekawieniem przyglądałyśmy się   codziennym przedszkolnym zwyczajom, ramowym rozkładom dnia, oglądałyśmy sale, place zabaw. Uczestniczyłyśmy w zajęciach przygotowanych przez dzieci oraz ich opiekunki. Miałyśmy możliwość wymiany doświadczeń. W ramach wizyt studyjnych przeprowadziłyśmy także różnorodne zajęcia, wykorzystując m.in. metody aktywizujące. W trakcie zabaw bariera językowa nie stanowiła dla nikogo żadnego problemu. Wszyscy świetnie się bawili.

Bardzo ciekawym punktem kursu były warsztaty ,,Metody animacji językowej”. Poznałyśmy wtedy ciekawe metody i zabawy, dzięki którym w atrakcyjny sposób możemy prowadzić zajęcia z wykorzystaniem języka niemieckiego.

Pomimo tego, że Görlitz jest tak blisko Lubania, nie znałyśmy go przed kursem dobrze, ale teraz możemy powiedzieć, że jest pięknym miastem. Bliższe jego poznanie umożliwiła nam ,,gra miejska”. Każda z uczestniczek gry dostała mapkę Görlitz oraz zadania do wykonania. Podzielone na grupy rozszyfrowałyśmy zadania i poznałyśmy wiele urokliwych miejsc.

Z pewnością większość uczestniczek kursu niezapomniane wrażenia wyniosła z warsztatów „Wielojęzyczne opowiadanie bajek” prowadzonych przez Carmelę Marinelli, która w aktorskim wydaniu pokazała nam, jak za pomocą ruchu ciała, mimiki twarzy, różnych eksponatów można przekazać treść bajki, jednocześnie używając języka niemieckiego. Zajęcia te rozbudziły naszą wyobraźnię i z pewnością jego elementy posłużą nam w codziennej pracy z dziećmi.

Kolejnym punktem kursu było „Gotowanie z Claudią”. Podzielone na grupy miałyśmy do zrobienia ziemniaczane sałatki według przepisów napisanych w języku niemieckim. Poradziłyśmy sobie świetnie, co zostało potwierdzone podczas kolacji.

W ostatnim dniu zajęć miałyśmy możliwość podziwiania eksponatów w Muzeum Śląskim. Było to bardzo ciekawe zakończenie intensywnego kursu. Naszym zdaniem tego typu szkolenia powinny mieć swoją kontynuację.

28.06.2021: Zakończył się intensywny kurs dla saksońskich uczestników w Jeleniej Górze

W dniach 23 – 27 czerwca 2021 r. odbył się w Jeleniej Górze intensywny kurs przeznaczony dla kadry pedagogicznej z saksońskich przedszkoli. Wzięło w nim udział dziewięcioro nauczycieli, którzy już wprowadzają lub planują wprowadzić elementy języka i kultury Polski do swojej pracy pedagogicznej z dziećmi. Do tego potrzebny jest jednak szereg kompetencji, a przede wszystkim znajomość języka i realiów kraju sąsiada oraz kompetencje metodyczne. Dlatego też 40-godzinny kurs obejmował 4 moduły: kurs języka sąsiada (15 godzin), podstawy i metody wczesnego nauczania języka sąsiada (6 godzin), realioznawstwo (9 godzin) oraz system wychowania  przedszkolnego, w tym wizyty studyjne w przedszkolach (10 godzin). Dzięki temu uczestnicy rozwijali znajomość języka sąsiada, poszerzali słownictwo w obrębie wybranych tematów związanych ze światem dziecka, kształtowali umiejętność poprawnego posługiwania się przydatnymi zwrotami (podstawowe polecenia, wzorce językowe); doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych metod i technik wprowadzania elementów języka i kultury kraju sąsiada w wychowaniu przedszkolnym; poszerzali wiedzę w zakresie realioznawstwa kraju sąsiada; poznali wybrane publikacje metodyczne dla przedszkoli ułatwiające wprowadzanie elementów języka i kultury kraju sąsiada; poznali system wychowania przedszkolnego w kraju sąsiada, a w ramach wizyty studyjnej w przedszkolu obserwowali zajęcia, wymieniali się doświadczeniami oraz przeprowadzali animacje językowe dla dzieci w swoim ojczystym języku.

W ramach zajęć z języka polskiego uczestnicy intensywnie pracowali nad dwoma zakresami tematycznymi: pogoda oraz emocje. Są to tematy poruszane podczas każdej tzw. rundy porannej z dziećmi w przedszkolu. Kurs języka polskiego prowadzony był głównie z użyciem metod i technik, które można stosować także w pracy z dziećmi przedszkolnymi.

W ramach zajęć realioznawczych nauczyciele uczestniczyli w grze miejskiej, przygotowanej przez wolontariuszki – studentki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. W ostatnim dniu kursu jego uczestnicy odbyli także wycieczkę do Łomnicy, gdzie zwiedzili pałac i najbliższe okolice oraz uzyskali informacje o Dolinie Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Uczestnicy zakwaterowani byli w hotelu Europa w Jeleniej Górze, zaś zajęcia odbywały się w siedzibie filii DODN w Jeleniej Górze. Choć program był bardzo intensywny, uczestnicy już pytali o możliwość uczestnictwa w kolejnym kursie.

Obszerną relację z kursu opisali na naszym polsko-niemieckim blogu: https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/lana/plsn-de/impressionen-vom-intensivkurs/

25.06.2021: Intensywny kurs niemieckich uczestników w Polsce – wizyty studyjne w przedszkolu

Od 23 do 27 czerwca 2021 r. w Jeleniej Górze przebywali niemieccy uczestnicy „Intensywnego kursu w kraju sąsiada”, który jest jednym z działań wpisanych w realizowany projekt „Duzi i Mali razem”. Jednym z zaplanowanych działań podczas kursu była wizyta studyjna w polskim przedszkolu. Na przyjęcie niemieckich gości zgodziła się Małgorzata Wrotniewska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 27 w Jeleniej Górze, popularnego „Okrąglaczka”. Dyrektor Wrotniewska powitała przybyłych i zaprezentowała swoją placówkę. Opowiedziała o historii przedszkola, podała najważniejsze dane związane z liczbą dzieci, grup przedszkolnych, wiekiem dzieci, liczbą kadry pedagogicznej i obsługi oraz innymi ciekawymi dla słuchaczy informacjami. Należy podkreślić, że pani Wrotniewska zaimponowała gościom swoją znajomością języka niemieckiego. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia całej placówki. Goście obejrzeli przedszkole od stołówki, przez sale dydaktyczne, sale do prowadzenia zajęć specjalistycznych, po imponujący, kilkutarasowy ogród. Duże wrażenie na uczestnikach zrobiła „leżakownia” – miejsce odpoczynku najmłodszych – trzyletnich przedszkolaków i małe łazienki. Następnie w trzech grupach nauczyciele niemieccy obserwowali zajęcia. Pomocą w tłumaczeniu służyli wolontariusze – studenci germanistyki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Po zajęciach uczestnicy ponownie spotkali się z Małgorzatą Wrotniewską, która odpowiadała na wiele różnych pytań, również dotyczących podstawy programowej, zarobków nauczycieli, ich wykształcenia. Pierwsza wizyta studyjna zakończyła się szczegółowym podsumowaniem w budynku DODN w Jeleniej Górze, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne zaplanowane na kursie. W drugim dniu wizyty studyjnej w „Okrąglaczku” niemieccy uczestnicy przeprowadzili krótkie animacje językowe w grupach przedszkolnych. W rozmowach często podkreślali, że obie wizyty studyjne były dla nich ciekawym doświadczeniem. Informacje o tym przedszkolu można uzyskać na stronie:

https://pm27okraglaczek.edupage.org/

18.06.2021: Spotkania przedszkoli partnerskich

Kluczowymi działaniami w projekcie „Duzi i Mali razem” są polsko-niemieckie partnerstwa placówek przedszkolnych. Do października 2020 r. wyłoniono po pięć placówek zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej, zainteresowanych współpracą w ramach realizacji projektu. Nieco później do tej grupy dołączyły przedszkola z Pieńska i Deschki.

Powstało 5 tandemów złożonych z następujących przedszkoli: Miejskie Przedszkole nr 3 w Lubaniu z placówką Kindertagesstätte Sonnenhügel (Rothenburg), Przedszkole Publiczne z Gryfowa Śląskiego z przedszkolem Kinderkreis (Vierkirchen Arnsdorf), Przedszkole Miejskie nr 27 „Okrąglaczek” z Jeleniej Góry z placówką Katholisches Kinderhaus Sankt Jakobus (Görlitz), Przedszkole Publiczne z Mysłakowic z przedszkolem DRK Kindertagesstätte Eichhörnchen Fops (Mengelsdorf) i Przedszkole Publiczne nr 1 z Pieńska z placówką Kindertagesstätte Schlumpfenhaus (Deschka).

W Lubaniu – w Miejskim Przedszkolu nr 3 – już 18 marca br. doszło do pierwszego spotkania stacjonarnego pomiędzy placówkami, a 15 czerwca takie spotkanie stacjonarne odbyło się w Pieńsku. Pozwoliły na to złagodzone w tym czasie obostrzenia związane z pandemią. Pozostałe placówki spotkały się online, wykorzystując do tego celu platformę Teams. Jedynym przedszkolem, które nie nawiązało bezpośredniej współpracy z placówką z Saksonii, jest przedszkole w Łomnicy, ale na pewno w nowym roku szkolnym dojdzie do takiego spotkania.

Podczas spotkań stacjonarnych czy zdalnych omawiane są różnorodne kwestie, związane z prezentacją placówki, na przykład nauczyciele podają liczbę grup dzieci, ich wiek, informację o kadrze pedagogicznej, profil przedszkola, szczególne zainteresowania, historię placówki, różne ciekawostki czy położenie geograficzne. Taka rozmowa jest podstawą do ustalenia wspólnego programu działania pomiędzy placówkami.

Na przykład w wyniku wizyty 15 czerwca 2021 r. w placówce w Pieńsku ustalono następujące wspólne działania na najbliższe miesiące:

 • Lipiec 2021: dzieci z Deschki wyślą dzieciom z Pieńska swoje portrety wraz z imionami. Dołączą do tego informacje o „Dniu Smakosza”, który odbywa się w przedszkolu we wrześniu. Poproszą dzieci z Polski o przesłanie łatwego przepisu kulinarnego.
 • Sierpień 2021: Dzieci z Pieńska odpowiedzą na pocztę. Prześlą swoje portrety wraz z imionami oraz łatwy przepis i instrukcję, jak przyrządzić danie (wraz ze zdjęciami). Poproszą również o przepis niemiecki.
 • Wrzesień 2021: Dzieci z Deschki według przepisu wykonają potrawę i zrobią relację z „Dnia Smakosza”, którą następnie wyślą do Pieńska.
 • wrzesień/październik 2021: Dzieci z Pieńska prześlą relację z gotowania w przedszkolu.
 • Październik 2021: odbędzie się kolejne spotkanie opiekunów, by ustalić następne kroki działania.

Nad powstawaniem kolejnych działań związanych z realizacją  porozumienia o partnerstwie czuwać będą pracownicy projektu w Polsce i w Niemczech. Nauczyciele spotkają się ponownie z początkiem września, najprawdopodobniej znów w formule zdalnej. Mamy ogromną nadzieję, że dzieci i nauczyciele z partnerskich przedszkoli będą mogli spotkać się „na żywo” 20 września 2021 r. W tym dniu zaplanowano polsko-niemiecki festyn dziecięcy w Saksonii (Dzień Przedszkolaka).

24.05.2021: Zakończył się kurs metodyczny w zakresie wczesnego nauczania języka niemieckiego

22 maja 2021 r. w DODN w Jeleniej Górze odbyły się ostatnie zajęcia w ramach kursu metodycznego w zakresie wczesnego nauczania języka niemieckiego.
Ze względu na trwający lockdown w Saksonii, wizyta studyjna w niemieckich przedszkolach nie była możliwa. W zamian odbyły się 6-godzinne warsztaty „Metoda narracyjna (storytelling) we wczesnym nauczaniu języka niemieckiego”.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w kursie. W ankietach ewaluacyjnych na zakończenie kursu podkreślali swoje zadowolenie z uczestnictwa oraz praktyczny wymiar proponowanych metod i form pracy. Zajęcia odbywały się zdalnie oraz stacjonarnie, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wynikających obostrzeń covidowych.

13.05.2021: Specjalistyczny kurs języka niemieckiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego po raz pierwszy stacjonarnie

12 maja 2021 r. w DODN w Jeleniej Górze po raz pierwszy w formule stacjonarnej odbyły się zajęcia w ramach specjalistycznego kursu języka niemieckiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Aż przez 9 tygodni kurs odbywał się zdalnie. Nikt z nas nie przypuszczał, że obostrzenia potrwają tak długo. Formuła stacjonarna daje jednak zdecydowanie więcej możliwości, aby uczestnicy wspólnie ćwiczyli dialogi w języku niemieckim. Organizatorzy zadbali o bezpieczny udział wszystkich uczestników w zajęciach.

10.05.2021: Pierwsze zajęcia stacjonarne!

8 maja 2021 r. w DODN w Jeleniej Górze odbyły się kolejne zajęcia na kursie metodycznym w zakresie wczesnego nauczania języka niemieckiego. Były to już kolejne, czwarte zajęcia, ale pierwsze, które nareszcie mogliśmy odbyć stacjonarnie! Zarówno uczestnicy, jak i prowadząca zajęcia mogli się wreszcie zobaczyć na żywo i porozmawiać ze sobą bez pośrednictwa platformy TEAMS. Moduł czwarty dotyczył rozwijania kompetencji interkulturowej na zajęciach języka niemieckiego – temat niezwykle ciekawy, dający okazję do ożywionej dyskusji.

Uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne oraz poczęstunek. Ostatni moduł w ramach tego kursu to wizyta studyjna w saksońskim przedszkolu. Ze względu na obostrzenia po stronie saksońskiej nie wiemy jeszcze, czy wyjazd będzie możliwy. Jeśli warunki nie pozwolą na przeprowadzenie wizyty studyjnej, to odbędą się kolejne 6-godzinne warsztaty metodyczne.

26.04.2021: Ostatnie spotkanie grupy eksperckiej

W DODN w Jeleniej Górze odbyło się kolejne, ostatnie już w tym roku szkolnym, spotkanie grupy eksperckiej pracującej nad „Polsko-niemieckim leksykonem dla przedszkoli”. Spotkanie moderowała Sabina Czajkowska-Prokop. Z powodu pandemii – kolejny już raz – polscy eksperci rozmawiali z niemieckimi koleżankami online. W pierwszej części spotkania po obu stronach granicy nauczyciele dokonywali korekty i nanosili uwagi na ostateczną wersję publikacji. W dalszej części spotkania obie grupy połączyły się online i ustalały  wspólną wersję. Nie była to łatwa praca, ale przyniosła ciekawe i inspirujące rezultaty. Teraz pora na skład całej publikacji i jej wydruk. Czekamy na efekty!

20.03.2021: Rozpoczął się kurs doskonalący dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka

Ze względu na sytuację pandemiczną i kolejne obostrzenia zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie kursu doskonalącego dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka w formule zdalnej.

Pierwsze zajęcia dobyły się 20 marca 2021 roku za pośrednictwem platformy edukacyjnej Microsoft Teams. Na spotkaniu  omawialiśmy teorie i koncepcje wczesnego nauczania języka obcego oraz wykorzystanie piosenki na zajęciach języka niemieckiego. Mimo zdalnej formuły zajęć zmotywowanym nauczycielkom i nauczycielom udało się odegrać pantomimę, zagrać w bingo, „spakować walizkę”,  zagrać w kółko i krzyżyk oraz wykonać szereg ćwiczeń interaktywnych. Pracowaliśmy więc warsztatowo i efektywnie.

Omówiliśmy także zasady nauczania języków obcych dzieci, techniki pracy z tekstem obcojęzycznym, rozwijanie receptywnych i produktywnych sprawności językowych oraz możliwości zastosowania metody TPR.

19.03.2021: Polsko-niemieckie spotkanie grupy eksperckiej

W ramach projektu „Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem“ 10-osobowa grupa ekspercka zajmuje się opracowaniem polsko-niemieckich materiałów dydaktycznych dla przedszkoli.

Ze względu na pandemię pracowaliśmy jak dotąd hybrydowo i zdalnie. Pierwsze spotkanie ekspertów odbyło się w listopadzie 2020 – grupa polska spotkała się w siedzibie DODN w Jeleniej Górze, a grupa niemiecka w Görlitz. Podczas spotkania kilkakrotnie łączyliśmy się online.

Między listopadem a marcem nasi eksperci opracowali łącznie 15 zakresów tematycznych. Przyszedł czas na ich wspólne przedyskutowanie i  mieliśmy nadzieję, że zrobimy to podczas spotkania stacjonarnego. Niestety pandemia kolejny raz pokrzyżowała nasze plany. Spotkaliśmy się więc znowu nie tylko wirtualnie, ale i  w niezwykłej konfiguracji: niemiecka część zespołu projektowego oraz część niemieckich ekspertek spotkały się w Społeczno-Kulturalnym Centrum „Kühlhaus” w Görlitz, skąd łączyły się online z pozostałymi koleżankami przebywającymi na kwarantannie. Wszyscy polscy eksperci uczestniczyli w zdalnym spotkaniu ze swoich domów, a całe spotkanie moderowały Sabina Czajkowska-Prokop oraz Ewa Engel (DODN), także ze swojego miejsca zamieszkania. Zważywszy na fakt, że obrady były tłumaczone symultanicznie, a dyskusja niezwykle ożywiona, było to niezwykle emocjonujące, ale i efektywne spotkanie.

Ostatni raz grupa ekspercka ma spotkać się pod koniec kwietnia 2021, aby nadać materiałom ostateczny szlif. Jakie warunki tym razem przyniesie nam pandemia? To się okaże.

10.03.2021: Specjalistyczny kurs języka niemieckiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego rozpoczęty

10 marca 2021 r. rozpoczął się 48-godzinny specjalistyczny kurs języka niemieckiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jednym z zadań przedszkola jest, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym oraz chęci poznawania innych kultur. To zadanie mogą realizować nie tylko nauczyciele języków obcych, ale także nauczyciele wychowania przedszkolnego w ramach swoich codziennych zajęć. Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowej nauczycieli w obrębie tematów związanych ze światem dziecka: dzień w przedszkolu, gry, zabawy i zabawki, rodzina i przyjaciele, dom, czas, przyroda, ubrania, jedzenie, sport i zdrowie, matematyka, ciało, uczucia i emocje, postaci z baśni i bajek. W trakcie kursu nauczyciele m.in. poszerzą słownictwo dotyczące tych tematów, poznają przydatne dydaktycznie zwroty w języku niemieckim (podstawowe polecenia, wzorce językowe), nauczą się dziecięcych piosenek w języku niemieckim i rozwiną sprawności językowe.

Rozpoczęcie kursu, planowane początkowo na 3. lutego, było niestety niemożliwe ze względu na sytuację pandemiczną. Ponieważ obecna sytuacja nadal jest niesprzyjająca, dlatego zdecydowaliśmy, że  zajęcia będziemy tymczasowo realizować w formie zdalnej przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli prowadzić kurs stacjonarnie.

W trakcie pierwszych zajęć, które odbyły się 10 marca, korzystaliśmy z różnych narzędzi TIK, m.in. z cyfrowej tablicy Jamboard, na której powstały takie kolorowe asocjogramy.


25.01.2021: Zmiana terminu kursu doskonalącego dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną terminy zajęć w ramach kursu doskonalącego dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka uległy zmianie.

Zajęcia odbędą się w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43,
w następujących terminach:
06.03.2021 r.,
20.03.2021 r.,
10.04.2021 r.,
24.04.2021 r.,
w godzinach 9:00 – 14:00.

Wizyta studyjna planowana jest na maj 2021 r. (w dniu roboczym). Termin zostanie podany w późniejszym terminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w związku z aktualną sytuacją. W razie braku możliwości odbycia wizyty studyjnej w Saksonii zostaną zorganizowane 6-godzinne warsztaty metodyczne w dniu 08.05.2021 r.


17.12.2020: Kurs doskonalący dla nauczycieli języka niemieckiego w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze w partnerstwie z Powiatem Görlitz realizuje od 1 września 2020 r. polsko-niemiecki projekt Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem. Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Görlitz.

W ramach projektu zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego zatrudnionych w placówkach przedszkolnych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi na nieodpłatny kurs doskonalący w zakresie wczesnego nauczania języka niemieckiego.

Celem kursu jest doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji w zakresie: metodyki wczesnego nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku 3 – 6 lat; projektowania efektywnego procesu nauczania; planowania zajęć językowych i pomocy dydaktycznych.

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych, w ramach których zrealizowane zostaną zastępujące zagadnienia:

 1. Teorie i koncepcje wczesnego nauczania języka obcego (2h).
 2. Rozwijanie zintegrowanych sprawności językowych w wychowaniu przedszkolnym (12h):
  • produktywne i receptywne sprawności językowe,
  • portfolio językowe przedszkolaka,
  • metoda stacji na zajęciach językowych w przedszkolu,
  • fiszki na zajęciach języka niemieckiego w przedszkolu.
 3. Piosenka na zajęciach języka niemieckiego w przedszkolu (4h).
 4. Rozwijanie kompetencji interkulturowej na zajęciach języka niemieckiego w przedszkolu (6h).
 5. Wizyta studyjna w niemieckim przedszkolu (6h).

Kurs będzie prowadzony przez wykwalifikowanych nauczycieli konsultantów Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, wieloletnich wykładowców metodyki nauczania języka niemieckiego, autorów publikacji z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego.

Kurs skierowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli języka niemieckiego – absolwentów filologii germańskiej (studia licencjackie lub magisterskie) – zatrudnionych w placówkach przedszkolnych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, które znajdują się w następujących powiatach i gminach Dolnego Śląska:

 • powiat bolesławiecki (Bolesławiec, Bolesławiec – gmina wiejska),
 • powiat jaworski (Bolków, Jawor, Paszowice),
 • powiat jeleniogórski (Janowice Wielkie, Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba),
 • powiat kamiennogórski (Kamienna Góra, Kamienna Góra – gmina wiejska, Lubawka),
 • powiat lubański (Lubań, Lubań – gmina wiejska),
 • powiat lwówecki (Gryfów Śląski, Lwówek Śląski),
 • powiat zgorzelecki (Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec, Zgorzelec – gmina wiejska).

Udział w doskonaleniu jest bezpłatny. Uczestnicy projektu, oprócz bezpłatnych zajęć, otrzymają materiały dydaktyczne, zostanie też zapewniony catering (przerwy kawowe) oraz transport na wizytę studyjną w przedszkolu w Saksonii.

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, w następujących terminach: 30.01.2021 r., 13.02.2021 r.,  27.02.2021 r., 13.03.2021 r., w godzinach 10:00 – 14:00.

Wizyta studyjna planowana jest na marzec 2021 r. (w dniu roboczym). Termin zostanie podany w lutym 2021 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w związku z sytuacją epidemiologiczną. W razie braku możliwości odbycia wizyty studyjnej w Saksonii zostaną zorganizowane 6-godzinne warsztaty metodyczne w dniu 27.03.2021 r.

Biuro Projektu znajduje się w Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, tel. 508 690 978,

e-mail: projekt.interreg@dodn.dolnyslask.pl

Aby zgłosić chęć udziału w kursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać ją mailowo do Biura Projektu. Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania tutaj.


14.11.2020: Pierwsze spotkanie ekspertów

14 listopada 2020 r. w jeleniogórskiej Filii DODN odbyło się spotkanie grupy eksperckiej, pracującej nad Leksykonem – pierwszą z zaplanowanych publikacji w projekcie Duzi i Mali razem. Z powodu pandemii i wprowadzonych obostrzeń, do Polski nie mogli przyjechać eksperci niemieccy, którzy w tym samym czasie pracowali w Görlitz. Po przedyskutowaniu pierwszych pomysłów związanych z zakresem tematycznym Leksykonu, uczestnicy połączyli się przez Internet i zaprezentowali swoje pomysły wszystkim uczestnikom tego spotkania po obu stronach granicy. Nie dość tego, jedna z polskich uczestniczek z powodu kwarantanny brała udział w zajęciach zdalnie. Jak widać, w dobie koronawirusa, do użytku dochodzą rozwiązania, o których wcześniej raczej nie musieliśmy myśleć.


5.11.2020: Zaczęliśmy…

5 listopada 2020 roku, nie tak jak planowaliśmy – wyjazdem do Görlitz, lecz zajęciami stacjonarnymi w DODN w Jeleniej Górze oraz w okrojonym składzie – zaczęliśmy realizację działań projektowych w zadaniu 3. Nawiązanie nowych transgranicznych polsko-niemieckich partnerstw przedszkoli i przeprowadzenie polsko-niemieckich projektów partnerskich dla dzieci przedszkolnych.  Zaprosiliśmy do udziału po jednym przedstawicielu z przedszkoli, które wyraziły chęć współpracy partnerskiej z placówkami niemieckimi. Prowadząca zajęcia, Sabina Czajkowska-Prokop, na początku spotkania powiedziała coś bardzo znamiennego: „Pierwszy raz od dłuższego czasu prowadzę zajęcia stacjonarne z osobami siedzącymi przede mną, nie zaś za monitorem komputera”. Podsłuchując niechcący co nieco J, co się dzieje za drzwiami, miałam okazję usłyszeć pozytywne emocje, wielkie zaangażowanie i bardzo dużą radość ze spotkania. Miejmy nadzieję, że sytuacja z pandemią pozwoli wkrótce na powrót do spotkań w większym gronie.


28.10.2020: Polsko-niemieckie spotkanie robocze zespołu projektowego

28 października 2020 r. członkowie zespołu projektowego planowali spotkać się w Jeleniej Górze. Niestety, z powodu pandemii strona niemiecka nie mogła przyjechać do DODN. Dlatego przeprowadziliśmy to spotkanie on-line. W trakcie prawie trzygodzinnej rozmowy dyskutowaliśmy nad sposobami realizacji poszczególnych działań w warunkach obecnie panujących w Europie i na świecie. Ustaliliśmy, że najbliższe dwa spotkania: 5 listopada i 14 listopada zorganizujemy dla naszych uczestników także on-line. Pierwsze spotkanie dotyczyć ma partnerstw pomiędzy polskimi i saksońskimi przedszkolami, natomiast drugie – pracy ekspertów nad Leksykonem. Musimy przetrzymać ten trudny czas, a gdy ustąpi epidemia, spotkamy się w „realu”.


29 września 2020 roku

29 września 2020 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – Filii w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie informacyjne dla dyrektorów przedszkoli, zainteresowanych nawiązaniem partnerstw z przedszkolami w Saksonii.