Wtorki i Czwartki DODN – Klub Dyskusyjny Belfra (luty-czerwiec 2021)

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  rozpoczyna realizację cyklu seminariów i konferencji:

Wtorki DODN – Klub Dyskusyjny Belfra [Kliknij, zobacz i wydrukuj]

Czwartki DODN – Klub Dyskusyjny Belfra [Kliknij, zobacz i wydrukuj]

 

 

Zapraszamy na najbliższe:

LUTY

Wtorki DODN

09.02.2021 r., godz. 14.00-17.00:
Atrakcyjna nauka zawodu – współpraca szkoły i pracodawców” (S24-Z/Wb),
DODN Filia w Wałbrzychu [Zobacz program] [Zapisz się]

23.02.2021 r., godz. 15.30:
CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE ZDOLNOŚCI – Spotkanie 1: Zdolności, uzdolnienia, talent – czym są i jak je rozpoznawać (S20-Z/JG),
DODN Filia w Jeleniej Górze [Zapisz się]

Czwartki DODN

04.02.2021 r., godz.:
Asystent dziecka z doświadczeniem migracyjnym w szkole – asystent międzykulturowy,
DODN we Wrocławiu [Zapisz się]

18.02.2021 r., godz.: Lekcja: Enter na zDolny Śląsk,
DODN we Wrocławiu [Zobacz program] [Zapisz się]

25.02.2021 r., godz.: Szkoła na językach,
DODN we Wrocławiu [Zapisz się]

 

MARZEC

Wtorki DODN

02.03.2021 r., godz. 15.00-16.30: Gra planszowa – metoda dydaktyczna uwzględniająca specjalne potrzeby uczniów (S14-Z/L), DODN Filia w Legnicy [Zapisz się]

09.03.2021 r., godz. 14.00-16.00: Trudności emocjonalne uczniów XXI wieku (S26-Z/Wb), DODN Filia w Wałbrzychu [Zapisz się]

23.03.2021 r., godz. 14.00-16.00: Projekt „Riese”, czyli nie tylko na ścieżkach historii (S12-Z/Wb), DODN Filia w Wałbrzychu [Zapisz się]

23.03.2021 r., godz. 15.30: CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE ZDOLNOŚCI – Spotkanie 2: Zdolny nie znaczy doskonały – specyfika rozwoju i wspierania ucznia zdolnego (S21-Z/JG), DODN Filia w Jeleniej Górze [Zapisz się]

Czwartki DODN

04.03.2021 r., godz.: Matematyczny inkubator, DODN we Wrocławiu [Zapisz się]

11.03.2021 r., godz.: Rola katechezy w odkrywaniu powołania misyjnego, DODN we Wrocławiu [Zapisz się]

15.03.2021 r. godz.: 11.00-14.00 [poniedziałek], godz.: II FORUM O WYCHOWANIU – ROHiS Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030, DODN we Wrocławiu [Zapisz się] [Zobacz program]

18.03.2021 r., godz.: Edukacja regionalna (nie)obecna w dolnośląskich szkołach – część druga, DODN we Wrocławiu

25.03.2021 r., godz.: 10.00-14.00 EduInkubator – Kompetencje przyszłości, DODN we Wrocławiu [Zapisz się] [Zobacz program]

 

KWIECIEŃ

Wtorki DODN

06.04. 2021 r., godz. 15.00-16.30: Realizacja i dokumentowanie działań w zakresie pomocy psych-ped. w czasie pandemii (S15-Z/L), DODN Filia w Legnicy [Zapisz się]

13.04.2021 r., godz. 14.00-17.00: Międzykulturowość w dolnośląskich szkołach – od teorii do przykładów dobrych praktyk (S27-Z/Wb), DODN Filia w Wałbrzychu [Zapisz się]

20.04.2021 r., godz. 15.30: CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE ZDOLNOŚCI – Spotkanie 3: Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć (S22-Z/JG), DODN Filia w Jeleniej Górze [Zapisz się]

Czwartki DODN

08.04.2021 r., godz.: 12.00-14.00 Konsekwencje pandemii dla edukacji, wychowania i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżyDODN we Wrocławiu [Zapisz się]

15.04.2021 r., godz.: Kształcenie zawodowe a oczekiwania rynku pracy, DODN we Wrocławiu

22.04.2021 r., godz.: Spotkania z książką i prasą regionalnąDODN we Wrocławiu [Zapisz się]

29.04.2021 r., godz.: Wielokulturowa Szkoła – knowhow i kick-off w dwujęzyczność i wielokulturowość, DODN we Wrocławiu [Zapisz się]

 

MAJ

Wtorki DODN

04.05. 2021 r., godz. 15.00-16.30: Współpraca nauczycieli  z rodzicami  pod kontem pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (S16-Z/L), DODN Filia w Legnicy [Zapisz się]

11.05.2021 r., godz. 14.00-16.00: Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w okresie pandemii – szanse  i zagrożenia (S28-Z/Wb), DODN Filia w Wałbrzychu [Zapisz się]

18.05.2021 r., godz. 15.30: CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE ZDOLNOŚCI – Spotkanie 4: Przepisy oświatowe a rozwój ucznia zdolnego (S23-Z/JG), DODN Filia w Jeleniej Górze [Zapisz się]

Czwartki DODN

06.05.2021 r., godz.: Zdrowa wiosna. Promocja zdrowia, DODN we Wrocławiu

13.05.2021 r., godz.: Przedsiębiorczość – szansą na sukces zawodowy, DODN we Wrocławiu

20.05.2021 r., godz.: Tutoring w szkole, DODN we Wrocławiu

27.05.2021 r., godz.: Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia – monitoring i ewaluacja Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień, DODN we Wrocławiu

 

CZERWIEC

Wtorki DODN

01.06.2021 r., godz.: Tutoring w szkole, DODN we Wrocławiu

08.06. 2021 r., godz. 15.00-16.30: Rozwijanie uzdolnień w świetle założeń neurodydaktyki (S17-Z/L), DODN Filia w Legnicy [Zapisz się]

08.06.2021 r., godz. 14.00-16.00: Realizacja kierunków polityki oświatowej Państwa w okresie pandemii (S29-Z/Wb), DODN Filia w Wałbrzychu [Zapisz się]

15.06.2021 r. , godz.: Projekt Dolnośląska tożsamość międzyinstytucjonalne sieciowanie w procesie budowania tożsamości Dolnoślązaków (K08-Z/W), DODN we Wrocławiu [Zapisz się]

Czwartki DODN

10.06.2021 r., godz.: Bezpieczne wakacje, DODN we Wrocławiu

17.06.2021 r., godz.: Edukacja przez całe życie – wyzwania edukacji dorosłych, DODN we Wrocławiu

Powrót do góry